osudove vestenie + eurominuty

Osudové veštenie
Zapnúť si nás môžete od pondelka do piatka na stanici PLUS o 7:00 hod. 
Základné ustanovenia

Eurominúty
Zapnúť si nás môžete sobotu a nedeľu na stanici PLUS od 08.00 hod. 
Základné ustanovenia

Vyhravájte s nami!

V prípade otázok volajte infolinku 02/20810292 alebo emailom: infosk@calltv.com