Juraj Dekret

Juraj Dekrét

Juraj pracuje v štátnych lesoch a podniká s drevom. Žije v Dolnej Lehote a má 34 rokov.

Je to jednoduchý, úprimný a pracovitý muž, ktorý popri podnikaní nemá čas na hľadanie lásky. Aj preto sa o nájdenie šťastia pokúšal v reality zoznamke Mama, ožeň ma, kde sa však šťastného konca nedočkal. V láske sa veľakrát sklamal, no stále verí, že nájde tu pravú.

Juraj od ženy očakáva úprimnosť, klamstvo a neveru vo vzťahu neznesie. Jeho partnerka by mala byť jednoduchá, príjemná, rodinne založená, ako sa hovorí, žena do voza aj do koča. Vekovú hranicu nemá a na prvé miesto pri výbere partnerky nebude dávať vzhľad. Ako sám hovorí „iba z peknej misy sa nikto nenaje".