Mária Idlbeková

Mária Idlbeková

Vek: 41 rokov

Bydlisko: Bratislava

Mária toho veľa nenahovorí a aby sa Jurajovi otvorila, bude si musieť u nej potenciálny ženích vybudovať nemalú dôveru. Bude k nej musieť pristupovať s patričným citom, Mária je nielen citlivá, ale aj plachá žena.