Simpsonovci

To je pecka: Simpsonovci už aj ako povinná literatúra na školách! Bude aj u nás?

Filozofi z Michiganu musia mať znalosti aj o Homerovi Simpsonovi!

Najžltšia rodinka na svete prenikla už do najrôznejších sfér a nevyhla sa ani veľkému vplyvu v školských osnovách. Hlavne postava Homera je vhodná na rozbor jeho správania a práve na to sa univerzita Seina Heights v Michigane. Študenti špeciálneho kurzu sa snažia preniknúť do náboženskej aj filozofickej podstaty najznámejšej žltej postavičky na svete.

Súčasťou kurzu je povinná literatúra, kniha Simpsonovci a filozofia a Evanjelium podľa Simpsonových. Na základe žltej rodiny skúmajú študenti rôzne oblasti, profesori veria, že práve Simpsonovci majú čo o živote povedať a budú ako príklad pre študentov prínosom. Postaviť výučbu filozofie či podstaty náboženstva na animovaných postavičkách pri tom môže zaujať mnoho študentov, ktorým by sa inak tento odbor zdal nezaujímavý. Na vtipných príkladoch z ich obľúbeného seriálu sa nielen zasmejú, ale aj skôr a s väčšou chuťou pochopia podstatu učiva.

Hlavne výučba náboženských tém môže byť viac než zaujímavá, pretože aj keď sú mnohé hodnoty v Amerike postavené na viere, Homer vystupuje, čo sa viery týka, ako absolútny ignorant. K Bohu sa totiž prihovára len vtedy, keď si aj sám uvedomí, že už je naozaj zle. V každom prípade je výučba filozofie prostredníctvom príkladov na Simpsonovcoch nesmierne atraktívna pre študentov. Čo myslíte, dostane sa niekedy takáto zábavná forma študentských osnov aj k nám?

Nenechajte si ujsť Simpsonovcov každý pracovný deň o 15:35 na PLUS.