Lisa

Líza Simpsonová

Líza o sebe rada sníva ako o budúcej prvej prezidentke Spojených štátov amerických, aj keď zatiaľ je iba druháčka na základnej škole. Vysokou inteligenciou sa vymyká z priemeru Simpsonovskej rodiny a sama má pocit, že do nej vďaka tomu tak celkom nezapadá. Jej vedomosti pokrývajú nielen tradičné školské predmety, ale aj také vedné odbory ako astronómia a medicína. No ani ona nie je ľahký výchovný oriešok pre svojich rodičov. Má silne vyvinuté sociálne a ekologické cítenie a je veľkou milovníčkou zvierat. Prejde na vegetariánstvo, dokonca konvertuje na budhizmus a ani jedno z týchto rozhodnutí nespôsobí radosť v ich rodine.