dedo Simpson

Dedo Simpson

Abe Simpson je Homerov otec. V súčasnosti žije v domove dôchodcov a je veteránom prvej a druhej svetovej vojny, no to nie je tak celkom isté, keďže jediným zdrojom informácií o ňom je on sám. Rád rozpráva nekonečne dlhé príbehy z minulosti, ktoré sú prerušované nedostatkom jeho pozornosti, medzerami v pamäti a roztraseným prejavom. Okrem Homera má ešte dve nemanželské deti. Aj vo svojom pokročilom veku vystriedal niekoľko žien, no v láske nemal veľké šťastie. Prvá žena, do ktorej sa po rokoch zamiloval, zomrela. Ďalšej, novej dôchodkyni v starobinci, šlo iba o jeho auto a nakrátko sa zaplietol aj s Margeinou mamou Jacqueline.