(Peter Rúfus)

Šéf oddelenia, prirodzená autorita. Najstarší v tíme, stelesňuje skúsenosť a rozvahu, bystrosť. Vzbudzuje dôveru, ale aj nekompromisnosť. Napriek bohatým skúsenostiam sa nehrá na vševeda a dokáže veľmi dobre vychádzať aj s mladšími kolegami.